شنبه ۲۰ آذر ۹۵ - December 10, 2016

اخبار ویژه

اینترپرس گزارش داد

اسناد جعلی آژانس علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران با دخالت اسرائیل و آمریکا منتشر شد

«گرت پورتر» در یادداشتی به اسناد جعلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: این اسناد توسط اسرائیل به آژانس ارائه و با فشار آمریکا بر مدیران کل‌ آژانس منتشر شد.